Coronavirus en volleybal in Nederland

Laatst geüpdatet 24 april

Opstarten outdoor volleybal
De jeugd t/m 18 jaar krijgt door de versoepeling van de maatregelen meer ruimte om te sporten. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid? In het artikel van 24 april vertellen we je meer over hoe je binnen de richtlijnen weer kunt starten met het geven van training aan jeugd t/m 18 jaar. Dit doen we middels een algemeen landelijk protocol voor sport én een aanvulling op dit protocol die specifiek geldt voor outdoor volleybal. Beiden zijn te downloaden vanuit dit artikel. Ook vertellen we je meer over georganiseerd volleybalaanbod in de openbare ruimte en aangepaste spel- en oefenvormen. En als laatst stellen we hier een aantal belangrijke communicatiemiddelen ter beschikking met o.a. een checklist voor de accommodatie, visuals en posters, die je kunt inzetten.

Besluit restitutie teamgelden en contributie
In de update van 24 april lees je meer over het besluit m.b.t. de restitutie teamgelden en contributie. We hebben zo’n 80 procent van de competitie kunnen afwerken, 17 van de 22 wedstrijden zijn gespeeld. Daartoe hebben wij besloten de teamgelden van dit seizoen vooralsnog niet te restitueren. De vaste kosten rondom de organisatie van wedstrijden lopen door, zoals personeelskosten en overheadkosten. Enkele variabele kosten, zoals voor officials, zijn en worden inderdaad niet gemaakt, maar dit behelst slechts een klein gedeelte van het totaal aan team- en inschrijfgelden.

We kunnen op dit moment de totale impact van de huidige situatie (nog) onvoldoende overzien. Dat geld zullen we apart zetten en op een later moment (najaar) een definitief besluit over nemen. Dit zou kunnen inhouden dat we het mogelijk inzetten om extra kosten en/of gemiste opbrengsten n.a.v. de coronacrisis op te vangen, dan wel te verrekenen met de teamgelden voor volgend jaar.

Contributie wordt ook niet gerestitueerd
Voor de contributie geldt hetzelfde argument als voor de teamgelden, het grootste deel van het seizoen is gespeeld. Vanzelfsprekend hebben we besloten de contributies van mensen die na 1 maart 2020 zijn aangemeld niet in rekening te brengen.

Update: 23 april

Beach- en grasvolleybal jeugd mag weer, wat nu?
Dinsdag heeft het kabinet in een persconferentie de nieuwe maatregelen m.b.t. het coronavirus aangekondigd. Goed nieuws voor de jeugd, maar ook een streep door het Summer Beach Volleyball Circuit.

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet in een persconferentie de nieuwe maatregelen m.b.t. het coronavirus aangekondigd. Premier Mark Rutte benoemde hierin ook duidelijk de gevolgen voor de sport. In het kort: georganiseerd buiten sporten is weer toegestaan voor jeugd t/m 12 jaar. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen weer buiten sporten mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Binnen volleyballen blijft voorlopig niet toegestaan. Alle evenementen waar een vergunningsplicht voor is zijn afgelast tot 1 september. Welke gevolgen dit heeft voor volleyballers en onze verenigingen is te lezen in dit nieuwsbericht.

Advies Nevobo m.b.t. zaalhuur in coronatijd
Voor de meeste volleybalverenigingen is zaalhuur de grootste kostenpost op de begroting.

Veel verenigingen worstelen met het vraagstuk of de zaalhuur moet worden doorbetaald nu er door de coronacrisis niet gevolleybald kan en mag worden. In dit nieuwsbericht lees je ons advies.

Wel of niet innen van contributie?
Nu sportactiviteiten stilliggen door de coronamaatregelen staan leden en sportverenigingen voor een dilemma: het wel of niet laten doorlopen van lidmaatschappen en contributie-inning.

In dit artikel van Rotterdam Sportsupport wordt het dilemma beschreven vanuit verschillende perspectieven en geeft het je ook de handvatten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Coronavirus en sport: veelgestelde vragen
Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen met betrekking tot het coronavirus en sport, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Bekijk hier hun FAQ.

Update: 31 maart

Promotie / degradatie richting seizoen 2020-2021
Berekening eindstanden competities seizoen 2019-2020 geschiedt op basis van wedstrijdquotiënt. In seizoen 2020-2021 wordt een extra Topdivisiepoule ingevoerd om meer promoties mogelijk te maken.

Op 18 maart maakte de Nevobo bekend alle competities van Topdivisie en lager te stoppen, vanwege de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus. Op 22 maart volgde het nieuws dat ook de Eredivisie per direct werd stilgelegd. Om de vraag te beantwoorden hoe om te gaan met promotie / degradatie richting het nieuwe seizoen (2020-2021), riep de volleybalbond haar leden op om mee te denken. Daar kwamen duizenden reacties op.

Lees hier het gehele nieuwsbericht.

Update: 28 maart

Berichtgeving NOC*NSF: Noodloket ondernemers ook voor sportverenigingen en ondernemers in de sport
Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

Lees hier het gehele nieuwsbericht van NOC*NSF.

Update: 27 maart

Volgende week duidelijkheid over P/D
Momenteel werken we aan de laatste details voor het aanpassen van de promotie/degradatie voorwaarden richting het nieuwe volleybalseizoen 2020-2021.

In de loop van volgende week worden deze voorwaarden gecommuniceerd op deze website.

Update: 24 maart

Beachseizoen niet eerder dan 1 juni van start
Op maandag 23 maart maakte de overheid op een persconferentie bekend dat alle evenementen en bijeenkomsten in Nederland tot 1 juni worden verboden.

Dit heeft als gevolg dat de Nederlandse beachvolleybalcompetities en -toernooien niet eerder van start gaan dan vanaf deze datum.

De maatregel van de overheid heeft invloed op de Nationale Beach Competitie (NBC), het Junior Beach Circuit (JBC) en in beperkte mate op het Summer Beach Volleyball Circuit (SBVC). De inschrijving voor deze toernooien gaat op een later moment open. Ook de toernooikalender en de Leidraad Beach worden op een later moment gepubliceerd.

Update: 22 maart

Nevobo stopt alle competities, ook Eredivisie
Zondag 22 maart maakten we bekend dat alle lopende volleybalcompetities, inclusief de Eredivisie, per direct worden gestopt.

Op woensdag 18 maart deelden we jullie mede dat alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

Geen alternatief einde voor Eredivisieseizoen
Woensdag 18 maart werd, mede op verzoek van een aantal verenigingen, een scenario voorgelegd aan de Eredivisie-organisaties dat gevolgd zou kunnen worden op het moment dat na 6 april of 13 april de maatregelen van de overheid weer versoepeld zouden worden. De ontwikkelingen van het coronavirus blijven elkaar snel opvolgen en de impact op de maatschappij is op dit moment nauwelijks te overzien. Sport is terecht een bijzaak geworden. De tijd en aandacht die er nu is moet worden besteed aan het bestrijden van de huidige crisis en de gevolgen daarvan. Na een inventarisatie van de reacties, bleek dat de meeste Eredivisie-organisaties deze visie delen.

Deze beslissing heeft de volgende gevolgen:

  • De Eredivisie wordt definitief niet meer uitgespeeld. Er zijn voor dit seizoen geen kampioenen.
  • Op zo kort mogelijke termijn treden we in contact met de Europese volleybalbond CEV om te bespreken wat dit betekent voor de vertegenwoordiging van de Nederlandse Eredivisieteams in de Europese competities in het seizoen 2020-2021.
  • Zodra de uitkomst van het overleg met de CEV bekend is, komen we met een voorstel richting de Eredivisie-organisaties hoe daar verder invulling aan te geven.
  • We inventariseren momenteel de verschillende scenario’s m.b.t. promotie/degradatie voor de competities van Topdivisie en lager. Dit zal van invloed zijn op de wijze waarop de promotie/degradatie voor de Eredivisie wordt ingericht. Hierover geven we binnenkort meer duidelijkheid en treden wij in contact met de betreffende verenigingen.

Woensdag 18 maart 2020

Competities Topdivisie en lager gestopt, slot Eredivisie uitgesteld
De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle competities van Topdivisie en lager per direct worden gestopt.
Vanwege het coronavirus kan in ieder geval t/m 6 april niet worden getraind en gespeeld. De laatste reguliere
competitieronde staat op het programma voor 18 april. Na lang beraad is besloten dat er geen uitvoerbaar
scenario bestaat om deze competities op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier tot een goed einde te
brengen. De volleybalbond vraagt haar leden om actief mee te denken hoe er voor het seizoen 2020-2021 een
eerlijke competitie-indeling kan worden gemaakt. Voor de Eredivisie is een alternatief play-off programma
voorgesteld, dat, mits de omstandigheden het toelaten, eind april / begin mei kan worden gespeeld.
Competities Topdivisie en lager per direct gestopt

Afgelopen zondag maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m 6 april niet gesport kan worden. In de
toespraak die Mark Rutte maandag aan alle Nederlanders richtte, vertelde de premier dat de maatregelen m.b.t.
het coronavirus Nederland mogelijk langer in haar greep gaan houden. Dit is direct van invloed op ons
maatschappelijk functioneren, en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, op onze competities.
Door bovengenoemde maatregelen kunnen vier speelronden niet worden afgewerkt en kan er op z’n vroegst
vanaf 6 april weer getraind worden. De laatste speelronde van de competities staat gepland op 18 april, terwijl de
P/D wedstrijden voor 25 april in het programma staan. Direct hierna begint de meivakantie en vanaf dat moment
hebben veel van onze leden andere bezigheden / verplichtingen.

Hierdoor is een uitloop van het seizoen 2019-2020 praktisch onuitvoerbaar. Daarnaast willen veel clubs en leden
in deze tijd graag weten waar ze aan toe zijn.

“We zijn er als bond voor om mensen te laten volleyballen en het liefst willen we dus spelen”, vertelt Guido
Davio, algemeen directeur van de Nevobo. “De afgelopen dagen hebben we diverse scenario’s besproken en
uitgetekend, maar door de genomen maatregelen is er volgens ons geen scenario te maken, waarin we voor de
Topdivisie en lager op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier nog kunnen spelen om kampioenschap en
degradatie. We realiseren ons goed dat dat heel erg teleurstellend is, maar we vinden dat we naar onszelf en naar
onze leden eerlijk en duidelijk moeten zijn en met elkaar een verantwoordelijkheid hebben die duidelijkheid te
bieden.”

Zitvolleybal
Met de Eredivisie zitvolleybalverenigingen zal rechtstreeks contact gelegd worden om te onderzoeken of de
resterende wedstrijden nog ingehaald kunnen worden in de periode ná 6 april.
Voor de lagere divisies geldt dat ook deze niet meer worden uitgespeeld dit seizoen.

NOJK finales en regiobeker
De NOJK finales, die gepland staan op zaterdag 11 april, blijven voorlopig in het programma staan, ook al is de
kans reëel dat deze finaledag naar een later moment moet worden verplaatst. Hetzelfde geldt voor de finales van
de regionale bekertoernooien, die voor zaterdag 9 mei staan gepland.

Vanaf het moment dat er weer gesport kan worden in Nederland, zal de Nevobo trachten toernooien te
organiseren om het zaalseizoen op een mooie manier af te sluiten.

Denk mee over de competitie-indeling voor het seizoen 2020-2021!
Door het per direct stopzetten van de competities, worden er in het huidige seizoen geen teams kampioen. Er is
momenteel nog geen besluit genomen over de competitie-indelingen voor het seizoen 2020-2021. De Nevobo
vraagt haar leden om mee te denken om tot een zo eerlijk mogelijke indeling te komen. Opties zijn bijvoorbeeld:
1. Er zijn dit seizoen geen kampioenen en degradanten, ieder team komt in 2020-2021 in dezelfde
competitie uit.
2. We hanteren de resultaten van een enkele competitie (volledige eerste seizoenshelft) om tot een
eindstand te komen die de indeling voor volgend seizoen zal bepalen.
3. We hanteren de huidige stand in de competities.

Daarnaast zijn er misschien nog andere opties die hier niet genoemd worden. Je kunt meedenken door je reactie
te geven onder dit bericht op Twitter of Facebook. Alle input wordt verzameld, en volgende week wordt er een
beslissing gemaakt over de competitie-indelingen voor het seizoen 2020-2021.

Eredivisie: voorstel alternatief play-off programma
Het Eredivisieseizoen duurt t/m uiterlijk zondag 10 mei. Dit biedt, in tegenstelling tot de lagere competities, de
kans om een alternatief programma voor te stellen. De Nevobo heeft een alternatief programma ontwikkeld dat
in werking kan treden als de Eredivisieteams weer kunnen gaan trainen op uiterlijk 13 april (of eerder). Mocht dit
vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus niet mogelijk zijn, dan zal ook de hoogste Nederlandse
competitie worden gestopt. De Nevobo bepaalt dan in overleg met de Eredivisieverenigingen hoe om te gaan met
degradatie en afvaardiging Europees volleybal.

Bron: nevobo.nl