Bestuur

FUNCTIES EN TAKEN BESTUUR SIMOKOS 2021-2022  

Voorzitter: Rick Franke voorzitter@simokos.nl / 06-46081876 

 • Stelt agenda op (i.s.m. overige bestuursleden) 
 • Afgevaardigde voorzittersoverleg Westfriesland
 • Afgevaardigde bij officiële gelegenheden (afvaardiging 2 personen)

Vice-voorzitter: Santhosh Mantel vice-voorzitter@simokos.nl / 06-10174573

 • Redacteur nieuwsbrief See-mokos 
 • Coördinator vrijwilligerspresentje
 • Coördinator Kantine Commissie

Secretaris: Jessica Peerdeman secretaris@simokos.nl / 06-28273421 

 • Notuleert bestuursvergaderingen 
 • Behandelt in- en uitgaande post
 • Beheert VOG’s

Penningmeester: Theun Ferwerda penningmeester@simokos.nl / 06-18922933 

 • Verzorgt financiële administratie incl. ledenadministratie  
 • Beheert contracten met sponsoren en adverteerders  
 • Beheert vrijwilligersovereenkomsten  
 • Verzorgt uitnodiging Nieuwjaarsborrel  

Voorzitter Senioren Commissie: Harry Vet sc@simokos.nl / 0228-514040 

 • Coördinator senioren 
 • Coördinator inhuur (in- en extern)
 • Contactpersoon Nevobo en ORVWFO
 • Contactpersoon Fonds Gehandicaptensport 

Voorzitter Jeugd Commissie: Anniek Naarding jc@simokos.nl / 06-53523731

 • Coördinator jeugd  

Voorzitter PR Commissie: Santhosh Mantel pr@simokos.nl / 06-10174573 

 • Coördinator PR en Sponsoring 
 • Contactpersoon adverteerders, sponsoren, Vrienden van Simokos
 • Acquisitie advertenties website/nieuwsbrief, reclameborden De Flint, teamsponsoring

Voorzitter De Nieuwe Generatie: Merel de Wit ng@simokos.nl / 06-39339607 

 • Coördinator activiteiten De Nieuwe Generatie  

OVERIGE KADERFUNCTIES  

Sanne Veldhuis ws@simokos.nl / 06-38759326  

 • Wedstrijdsecretaris  
 • Beheert website  

Ellis Redeker sr@simokos.nl / 06-27453224  

 • Scheidrechtercoördinator  

Simon Manshanden ledenadministratie@simokos.nl / 06-42145311 

 • Verzorgt Nevobo-ledenadministratie  

Rianne Wever cmv@simokos.nl / 06-30222656  

 • Voorzitter speelkern CMV Westfriesland 
 • Afgevaardigde voorzittersoverleg Westfriesland

Mirjam Gootjes website@simokos.nl / 06-25363565  

 • Verzorgt publicaties op website  

Ton Leen vcp@simokos.nl / 06-23977967 

 • Vertrouwens Contact Persoon