Bestuur

FUNCTIES EN TAKEN BESTUUR SIMOKOS 2020-2021

Voorzitter: Rick Franke voorzitter@simokos.nl /

 • Stelt agenda op (i.s.m. overige bestuursleden)
 • Afgevaardigde voorzittersoverleg West-Friesland
 • Afgevaardigde bij officiële gelegenheden (afvaardiging 2 personen)

Vice-voorzitter: Santhosh Mantel vice-voorzitter@simokos.nl

 • Contactpersoon PR Commissie
 • Coördinator vrijwilligerspresentje
 • Redacteur nieuwsbrief See-mokos

Secretaris: Jessica Peerdeman secretaris@simokos.nl 

 • Notuleert bestuursvergaderingen
 • Behandelt in- en uitgaande post
 • Beheert VOG’s en vrijwilligersovereenkomsten

Penningmeester: Theun Ferwerda penningmeester@simokos.nl 

 • Verzorgt financiële administratie incl. ledenadministratie
 • Beheert en checkt contracten met sponsors en adverteerders
 • Beheert trainersovereenkomsten
 • Verzorgt uitnodiging Nieuwjaarsborrel

Voorzitter Senioren Commissie: Harry Vet sc@simokos.nl

 • Coördinator senioren
 • Contactpersoon gemeente Stede Broec en Martinus College
 • Contactpersoon Nevobo en ORVWFO
 • Contactpersoon Fonds Gehandicaptensport

Voorzitter Jeugd Commissie: Anniek Naarding jc@simokos.nl

 • Coördinator jeugd

Voorzitter PR Commissie: pr@simokos.nl -> waarnemend: vicevoorzitter

 • Contacten adverteerders, sponsors, Vrienden van Simokos
 • Acquisitie (advertenties website/nieuwsbrief, reclameborden De Flint, teamsponsoring)

De Nieuwe Generatie: Merel de.nieuwe.generatie@simokos.nl

 • Afgevaardigde de Nieuwe Generatie

Vacant

 • Organisatie Simokos Outdoor Toernooi
 • Senioren Commissie lid
 • Jeugd Commissie lid

 

Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

 

OVERIGE KADERFUNCTIES

Simon Manshanden ledenadministratie@simokos.nl

 • Verzorgt ledenadministratie naar Nevobo

Sanne Degeling ws@simokos.nl

 • Wedstrijdsecretaris Senioren/ Jeugd ABC

Mark Peerdeman sr@simokos.nl / –

 • Scheidrechtercoördinator

Rianne Wever cmv@simokos.nl

 • Voorzitter speelkern CMV West-Friesland
 • Afgevaardigde voorzittersoverleg West-Friesland

Sanne Veldhuis website@simokos.nl

 • Verzorgt publicaties op website

Mirjam Gootjes website@simokos.nl

 • Verzorgt publicaties op website

Ton Leen vcp@simokos.nl / 06-23977967

 • Vertrouwens Contact Persoon

Vic Bakker vic.nel.bakker@gmail.com / 0228-514011

 • Contactpersoon kleine reparaties gemeentelijke volleybalmaterialen sporthal De Flint
versie: 20-aug 2020