Bestuur

FUNCTIES EN TAKEN BESTUUR SIMOKOS 2018-2019

Voorzitter: Rick Franke voorzitter@simokos.nl / 06-46081876

 • Stelt agenda op (i.s.m. overige bestuursleden)
 • Afgevaardigde voorzittersoverleg West-Friesland
 • Afgevaardigde bij officiële gelegenheden (afvaardiging 2 personen)

Vice-voorzitter: Santhosh Mantel vice-voorzitter@simokos.nl / 06-10174573

 • Contactpersoon PR Commissie
 • Coördinator vrijwilligerspresentje
 • Coördinator Simokos’ Outdoor Toernooi
 • Redacteur nieuwsbrief See-mokos

Secretaris: Jessica Peerdeman secretaris@simokos.nl / 06-28273421

 • Notuleert bestuursvergaderingen
 • Behandelt in- en uitgaande post
 • Beheert VOG’s en vrijwilligersovereenkomsten

Penningmeester: Theun Ferwerda penningmeester@simokos.nl / 06-18922933

 • Verzorgt financiële administratie incl. ledenadministratie
 • Beheert en checkt contracten met sponsors en adverteerders
 • Beheert trainersovereenkomsten
 • Verzorgt uitnodiging Nieuwjaarsborrel

Voorzitter Senioren Commissie: Harry Vet sc@simokos.nl / 0228-514040

 • Coördinator senioren
 • Contactpersoon gemeente Stede Broec en Martinus College
 • Contactpersoon Nevobo en ORVWFO
 • Contactpersoon Fonds Gehandicaptensport

Voorzitter Jeugd Commissie: Anniek Naarding jc@simokos.nl / 06-53523731

 • Coördinator jeugd

Voorzitter PR Commissie: pr@simokos.nl -> waarnemend: vicevoorzitter

 • Contacten adverteerders, sponsors, Vrienden van Simokos
 • Acquisitie (advertenties website/nieuwsbrief, reclameborden De Flint, teamsponsoring)

De Nieuwe Generatie: Merel de.nieuwe.generatie@simokos.nl

 • Afgevaardigde de Nieuwe Generatie

Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.

 

OVERIGE KADERFUNCTIES

Simon Manshanden ledenadministratie@simokos.nl / 06-42145311

 • Verzorgt ledenadministratie naar Nevobo

Sanne Degeling ws@simokos.nl / 06-51450401

 • Wedstrijdsecretaris Senioren/ Jeugd ABC

VACANT sr@simokos.nl / –

 • Scheidrechtercoördinator

Henk Tigges h.j.tigges@quicknet.nl / 06-49413962

 • Scheidsrechterbegeleider
 • PVB beoordelaar
 • Verenigingsexpert

Rianne Wever cmv@simokos.nl / 06-30222656

 • Voorzitter speelkern CMV West-Friesland
 • Afgevaardigde voorzittersoverleg West-Friesland

Sanne Veldhuis website@simokos.nl / 06-38759326

 • Verzorgt publicaties op website

Mirjam Gootjes website@simokos.nl / 06-25363565

 • Verzorgt publicaties op website

Jos de Koning website@simokos.nl / 0228-513110

 • Verzorgt publicaties op website

Trees de Jong aja.dejong@quicknet.nl / 0228-513918

 • Contactpersoon ‘Lief en Leed’

Ton Leen vcp@simokos.nl / 06-23977967

 • Vertrouwens Contact Persoon

Vic Bakker vic.nel.bakker@gmail.com / 0228-514011

 • Contactpersoon kleine reparaties gemeentelijke volleybalmaterialen sporthal De Flint
versie: 14-dec-2019