Bestuur en Commissies

Commissies

De voorzitters van de commissies zijn ook lid van het bestuur en worden na verkiezing in de algemene leden vergadering door het bestuur benoemd. Ze zijn de contact personen vanuit de commissies naar het bestuur.

Binnen de vereniging SIMOKOS bestaan de volgende commissies:

Seniorencommissie

De SC bestaat uit een onbepaald aantal leden; behoudens de voorzitter worden zij benoemd door het bestuur op voorstel van de commissie. De commissie verdeelt onderling de functies in de commissie. Meerdere functies kunnen door één persoon uitgevoerd worden.

Functies en taken Senioren Commissie 2021-2022

Jeugdcommissie

Leidraad voor het handelen van de leden van de jeugdcommissie, de trainers en de coaches is het nieuwe jeugdbeleidsplan. Het jeugdbeleidsplan vindt u hier: Jeugdplan VV SIMOKOS vs 1-1

De JC bestaat uit een onbepaald aantal leden; behoudens de voorzitter worden zij benoemd door het bestuur op voorstel van de commissie. De commissie verdeelt onderling de functies in de commissie. Meerdere functies kunnen door één persoon uitgevoerd worden.

De functies zijn:

Voorzitter/lid AB/coördinatie/informatie: Anniek Naarding
Contact persoon A Jeugd: Anniek Naarding
Contact persoon B Jeugd: Santhosh Mantel santhosh@simokos.nl
Contact persoon C Jeugd: Rianne Wever  cmv@simokos.nl
Contact persoon CMV-jeugd/CMV-uitje: Mariët Spek
Contact persoon  CMV-toernooien/website: Rianne Wever  cmv@simokos.nl
CMV-toernooien/PR-jeugd Merel de Wit NG@simokos.nl

De commissievoorzitter zorgt dat de functies onderling worden verdeeld. Er zijn regelmatig vergaderingen waarbij door middel van notulen terugkoppeling wordt gegeven aan het bestuur.

Functies en taken Senioren Commissie 2021-2022