Bestuur en Commissies

Commissies

De voorzitters van de commissies zijn ook lid van het bestuur en worden na verkiezing in de algemene leden vergadering door het bestuur benoemd. Ze zijn de contact personen vanuit de commissies naar het bestuur.

Binnen de vereniging SIMOKOS bestaan de volgende commissies:

Seniorencommissie

De SC bestaat uit een onbepaald aantal leden; behoudens de voorzitter worden zij benoemd door het bestuur op voorstel van de commissie. De commissie verdeelt onderling de functies in de commissie. Meerdere functies kunnen door één persoon uitgevoerd worden.

De functies zijn:

Voorzitter/lid van AB/scheidsrechter coördinator Harry Vet 0228-514040
Wedstrijd secretaris Sanne Degeling
Zaalleiding Monique v/d Zel 0228-517996
Technische Zaken Natasha Heiner 0228-516491
Commissielid Corine Admiraal
Commissielid Ferdy Wever
Lid/contactpersoon DZ1, MZ 1-2, MT1-2 Vacature

Jeugdcommissie

Leidraad voor het handelen van de leden van de jeugdcommissie, de trainers en de coaches is het nieuwe jeugdbeleidsplan. Het jeugdbeleidsplan vindt u hier: Jeugdplan VV SIMOKOS vs 1-1

De JC bestaat uit een onbepaald aantal leden; behoudens de voorzitter worden zij benoemd door het bestuur op voorstel van de commissie. De commissie verdeelt onderling de functies in de commissie. Meerdere functies kunnen door één persoon uitgevoerd worden.

De functies zijn:

Voorzitter/lid AB/coördinatie/informatie: Anniek Naarding 06-53523731
Notulist/inschrijving NEVOBO jeugdtoernooien Anniek Naarding 06-53523731
Contact persoon A/B/C jeugd Meisjes: Els Bertrand 0228-516491
Contact persoon A/B/C jeugd Jongens: Els Bertrand 0228-516491
Contact persoon CMV-jeugd/CMV-uitje: Mariët Spek 06-13848488
Contact persoon  CMV-toernooien/website: Rianne Wever 06-30222656  cmv@simokos.nl
CMV-toernooien/PR-jeugd Merel de Wit 06-39339607

De commissievoorzitter zorgt dat de functies onderling worden verdeeld. Er zijn regelmatig vergaderingen waarbij door middel van notulen terugkoppeling wordt gegeven aan het bestuur.