Veilig sportklimaat


Sport levert prachtige momenten op en is vooral ook leuk om te doen! Echter, die mooie momenten kunnen omslaan in onsportief en ongewenst gedrag.

Het bestuur van SIMOKOS steunt het initiatief “Naar een Veiliger Sportklimaat” van de Sportbonden NEVOBO en NOC*NSF om er voor te zorgen dat iedereen volop moet kunnen genieten van zijn (volleybal) sport.


vog.jpeg

Zo zijn we afgelopen seizoen gestart met de clinic “Sportief Coachen” en gaan we later deze maand starten met de clinic “Coach de Coach”.

Hiermee dragen we de visie uit dat we ons kader zo goed mogelijk willen begeleiden in de uitvoering van hun taken, niet alleen op het technische vlak maar zeker ook op het sociaal pedagogisch vlak.

Maar zo’n initiatief stopt niet bij het kader, de trainers en coaches. Om een structurele gedragsverandering te bewerkstelligen moet het eerst duidelijk zijn wat de aanvaardbare normen en waarden zijn binnen de vereniging. Wat verwachten we van elkaar, hoe gaan we met elkaar om?

Gedragscode
Om dat te regelen hebben we de Gedragscode opgesteld. Alle leden, vrijwilligers, ouders van onze jeugdleden hebben per e-mail de Gedragscode toegestuurd gekregen.

Van iedereen wordt verwacht de inhoud van de Gedragscode tot zich te nemen en zich conform de regels te gedragen. Hiermee hebben we de basis gelegd van de voor de vereniging geaccepteerde normen en waarden.

Gedragscode SIMOKOS

VOG
Als laatste stap hebben we de VOG, Verklaring Omtrent Gedrag, ingevoerd.

Hoewel het moeilijk is om voor 100 procent te voorkomen dat (seksuele) intimidatie plaatsvindt, is er wel een aantal maatregelen die sportverenigingen kunnen nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen.

De VOG is aangevraagd voor de leden van het dagelijks-, algemeen bestuur, de leden van de afzonderlijke commissies, alle trainers, de ABC Jeugd coaches en coaches senioren teams.

Met deze drie maatregelen spelen we in op de veranderingen die in de hedendaagse (sport) cultuur plaatsvinden. Het stimuleren van gewenst gedrag en het aanpakken van ongewenst gedrag staan daarin centraal.