MC2

Ruby Chapel
Nina Dekker
Babet Horst
Anouk van der Molen
Amy Molenaar
Lynn Molenaar
Liz Noom
Frederique Roelofsen
Isa Weel
TrainersErik & Joke & Marcel
CoachErik Roelofsen