VCP

Mijn naam is Ton Leen en ik ben de SIMOKOS vertrouwenspersoon.

Ik ben voor velen van jullie een oude bekende, maar voor sommigen nog onbekend. Ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen die allemaal bij SIMOKOS hebben gevolleybald.  Ik werk als manager bij de KLM Technische dienst met als nevenfunctie KLM vertrouwenspersoon. Ik ben lid van de LVV, Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Daarnaast ben ik ook coach/counselor. Ik ben 6 jaar voorzitter van SIMOKOS geweest, maar ik heb nu geen verdere binding meer met de vereniging, anders dan dat ik SIMOKOS een warm hart toedraag.

Het bestuur hecht er veel waarde aan dat SIMOKOS een vereniging is, waarin iedereen, ongeacht zijn achtergrond en geaardheid, veilig en met plezier kan sporten. Allemaal heel vanzelfsprekend, zou je zeggen, maar dit gaat niet vanzelf.  Sporters, ouders van onze jeugdleden, kaderleden en iedereen die bij SIMOKOS betrokken is, vertrouwen erop dat de vereniging ze een veilig sportklimaat aanbiedt. Toch komt ongewenst gedrag, jammer genoeg ook in de sportwereld voor.

Wat is nu precies ongewenst gedrag, waarvoor kun je bij een vertrouwenspersoon terecht?
Heb je te maken met intimidatie, wordt je gepest, is er sprake van seksuele intimidatie, lichamelijk geweld of voel je je gediscrimineerd, dan kun je contact met mij opnemen. Niet alleen sporters kunnen bij mij terecht maar ook ouders van jeugdleden, trainers/coaches, scheidsrechters, kaderleden, etc.

Hoe ga ik je helpen?
Ik ben diegene, bij wie je je verhaal kwijt kunt, ik bied opvang en een luisterend oor en zorg ervoor dat je probleem serieus genomen wordt, ik ben er dus voor jou.
Op een later tijdstip kijken we, hoe de situatie, waarin je verkeerd kan worden gede-escaleerd en ondersteun ik je bij het vinden van oplossingen. Natuurlijk gaat dit in strikte vertrouwelijkheid.

Heb je te maken met ongewenst gedrag, of twijfel je en wil je over een situatie die je dwars zit praten, dan kun je me bereiken via het e-mail adres vcp@simokos.nl, of telefonisch op 06-23 977 967.